Ved till din spis

Oavsett om ni vill vara miljömedvetna, ekonomiska eller bara ha möjlighet att mysa en stund framför brasan har ni kommit rätt.

Att leverera bra svensk ved till ett skäligt pris har varit vår utgångspunkt i snart 10 år. Merparten av veden levereras ”löst, stjälpt” på lastbilsflak, men möjlighet finns även att få den levererad med kranbil i storsäck alt. förpackad i lätthanterliga småsäckar.

Vi löser det bästa alternativet för just ditt behov!

Övriga uppdrag

Förutom vedförsäljning erbjuder vi även gallringsuppdrag och enklare skogsarbeten.

Med en beståndsgående gallringsskördare och skotningsmöjligheter kan vi ta oss an mindre objekt med små stickvägsförluster och minimal påverkan på mark och miljö.

Har ni problem med igenvuxna hagmarker, diken, vägar eller åkerkanter, kan vi vara lösningen. Vi ombesörjer fällning, flisning samt bortforsling. Ring för rådfrågning.

Under vintern 2019 genomfördes en huggning/restaurering inom ramen för skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet. Syftet med huggningen var att på del av fastigheten bevara den biologiska mångfalden samt skogens natur och kulturvärden.